0
آموزش-کار-با-مولتی-متر-دیجیتال--هیوکی

آموزش فارسی کار با مولتی متر دیجیتال هیوکی 4281

آموزش کار با مولتی متر هیوکی DT4281 برای اندازه گیری کمیت ولتاژ AC و مستقیم در مولتی متر دیجیتال هیوکی همچنین ترکیب و تفکیک مولفه های ولتاژ، تشخیص پیوستگی، اتصال سیم ها و اتصال کوتاه مسیرهای عبور مدار الکترونیکی، تست مقاومت و دیودها مختلف  سلکتور را در حالت مورد نظر قرار دهید سپس کانکتور رابط […]

ادامه مطلب