تجهیزات اتوماسیون صنعتی و تابلویی به ابزار های مدیریتی و کنترلی بر فعالیت تجهیزات مکانیکی کارخانه جات، صنایع و … اطلاق می شوند. تجهیزات مکانیکی ماشین آلات و سایر ابزارها برای مدیریت نیازمند هوش انسانی هستند با ورود ابزار آلات اتوماسیون دخالت عامل انسانی کمتر شده و روند کار به صورت برنامه ریزی شده تحت کنترل تجهیزات ادامه می یابد.

نمایش 1–16 از 210 نتیجه