نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

  • ترانسیمتر لرزش لوترون مدل TR-VBT1A4

    این ترنسمیتر دارای سنسور مغناطیسی جهت سنجش میزان ارتعاش میباشد

    این ترنسمیتر دارای سنسور مغناطیسی جهت سنجش میزان ارتعاش میباشد


  • ترنسیمتر لرزش TR-VBT1A4

    به این گونه سیستم ها ارتعاش سنج و یا ترنسمیتر لرزش گفته می شود .این ترنسمیتر دارای سنسور مغناطیسی جهت…

    به این گونه سیستم ها ارتعاش سنج و یا ترنسمیتر لرزش گفته می شود .این ترنسمیتر دارای سنسور مغناطیسی جهت سنجش میزان ارتعاش میباشد  و همانند کلیه ترنسمیتر ها قابلیت دارد که در زمان افزایش و یا کاهش لرزش خروجی دهد.