آموزش استفاده از ترمومتر لیزری KIMI KIRAY50

این ترمومتر لیزری دارای چهار دکمه به شکل زیر می باشد که این دکمه ها شامل دکمه ی ماکسیمم و مینیمم اندازه گیری ،نور پس زمینه ،واحد اندازه گیری و دکمه ی لیزر دستگاه می باشد .

صفحه ی نمایش ترمومتر KIMO پارامترهای زیر را نشان می دهد که به صورت زیر می باشد :

1-واحد اندازه گیری دستگاه (درجه سانتی گراد یا فارنهایت)

2-شاخص کاهش باتری

3-میزان دما

4-شاخص میزان کمینه و بیشینه

5- شاخص اندازه گیری متداول

6-نشانگرHold(اندازه گیری ثابت)

7-شاخص انجام لیزر

8-میزان تابش=0.95(مقدار ثابت)

 

دکمه های دستگاه ترمومتر لیزری KIMO KIRAY50:

1-کلید MIN/MAX :

نمایش مقادیر حداکثر و حداقل اندازه گیری

2-کلید نور زمینه :

قابلیت فعال یا غیر فعال کردن نور پس زمینه

3-کلید لیزر :

امکان فعال یا غیر فعال کردن لیزر .

4-کلید واحد فنی :

امکان تغییر واحد دما F و C

5-کلید Trigger  :

امکان اندازه گیری دما را میدهد .کلید را فشار دهید و کلمه ی Scan  در بالای صفحه نمایان میشود ، کلید را رها کنید ، کلمه ی Hold بالای صفحه نمایش داده میشود و اندازه گیری صورت گرفته نمایش داده میشود.